Villkor

Villkor BOCKHOLMEN SEA LODGELivboj Bleket Hamn

* Gästen får en skriftlig bekräftelse/faktura vid bokningstillfället på E-mail.

* Passagekod meddelas vid ankomstdag.

* Incheckning i huset från klockan 15.00 ankomstdag till klockan 11.00 avresedagen om inget annat avtalats.

* Städning, sänglinnen och handdukar ingår inte

När blir bokningen bindande?

Hyresavtalet blir bindande så snart bokningen bekräftats och anmälningsavgiften (eller hela hyran) är betald.

Betalningsvillkor:

Bokning tidigare än 60 dagar innan ankomst debiteras 20 % av det totala beloppet i anmälningsavgift, resterande belopp betalas senast 30 dagar innan ankomst.

Bokning senare än 30 dagar innan ankomst skall hela bokningsbeloppet betalas senast 10 dagar innan ankomst, dock senast före ankomstdagen.

Anmälningsavgiften betalas 10 dagar från det att vi skickat bekräftelse/fakturan till angiven via email.

Avbokningsregler:

Avbokning tidigare än 30 dagar före ankomstdatum debiteras anmälningsavgiften som är 20 % av det bokade beloppet.

Avbokas eller ändras bokningen senare än 30 dagar före ankomstdatum debiteras 100 % av bokningsbeloppet.

Vad har jag för rättigheter?

Om uthyraren inte tillhandahåller huset i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att vi sätter ned hyran. Klagomål framförs skriftligen till oss snarast möjligt helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör anmälas omgående så att uthyraren kan rätta till det inom 24 timmar.

Vad har jag för skyldigheter?

Hyresgästen(gästen) måste vårda huset väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att gästen eller någon i gästens sällskap varit vårdslös. Gästen får inte använda huset till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och gästen får inte låta fler personer övernatta i huset, än vad uppgavs vid bokningen. Gästen måste städa ordentligt före avresan. Om städningen försummas eller inte utföres enligt gällande anvisningarna har hyresvärden rätt att utkräva 2000 kr i städavgift.

Husdjur

Inga husdjur är tillåtna.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus.